Dlaczego warto korzystać z usług mobilnej pielęgniarki?

Mobilna pielęgniarka to wykwalifikowana osoba, która w ramach prowadzonej działalności może opiekować się osobami niepełnosprawnymi lub poszkodowanymi. Dzięki jej pomocy dana osoba może liczyć na ciągłe wsparcie w codziennych czynnościach. Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, gdzie wyjaśniamy, dlaczego warto korzystać z usług mobilnej pielęgniarki i co wchodzi w zakres jej obowiązków.

Co wchodzi w zakres usług mobilnej pielęgniarki?

Mobilna pielęgniarka to osoba z wykształceniem medycznym i odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, która może udzielać pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Ma ona kompetencje w zakresie:

  • pielęgnowania ran i odleżyn,
  • podawana wlewów dożylnych,
  • wykonywania lewatyw,
  • zakładania i pielęgnacji sondy lub cewnika.

Co więcej, mobilna pielęgniarka może też kontrolować i monitorować podstawowe parametry życiowe pacjenta oraz udzielać pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizjologicznych. Dodatkowo do każdej osoby pochodzi indywidualnie i wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Dlaczego warto podjąć współpracę z mobilną pielęgniarką?

Pielęgniarka mobilna świadczy usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Dzięki temu wszystkie zabiegi lecznicze wykonywane przez pielęgniarkę są mniej stresujące i mniej obciążające pacjenta. Dodatkowo mobilna pielęgniarka ma dostęp do specjalistycznego sprzętu i zna wszelkie zasady przeprowadzania poszczególnych zabiegów. Usługi mobilnej pielęgniarki są doskonałym wyborem dla osób schorowanych i ich rodzin, które nie mają możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb, a jednocześnie nie chcą przebywać w Domu Opieki.