Usługi pielęgniarskie

pomoc osobie starszej

Bogaty zakres mobilnych usług pielęgniarskich na terenie Wrocławia

Bliska Ci osoba nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych? Zachęcam do skorzystania z moich kompleksowych usług pielęgniarskich. W ramach prowadzonej działalności przejmuję opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, poszkodowanymi, cierpiącymi na przewlekłe schorzenia uniemożliwiające codzienne funkcjonowanie oraz w podeszłym wieku.

Mam kompetencje oraz uprawnienia w zakresie:

  • zakładania i pielęgnacji sondy, stomii, cewnika;
  • wykonywania lewatywy;
  • podawania wlewów dożylnych;
  • pielęgnowania ran, odleżyn, owrzodzeń;
  • kontrolowania i monitorowania podstawowych parametrów życiowych;
  • udzielania pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizjologicznych pacjentom leżącym.

Do każdego podopiecznego podchodzę indywidualnie, traktując go z należytą troską oraz cierpliwością. Wszystkie czynności pielęgnacyjno-pielęgniarskie wykonuję według zaleceń lekarza prowadzącego – przestrzegając zasad higieny oraz bezpieczeństwa.

 

Mobilna pielęgniarka – dlaczego warto skorzystać z jej pomocy?

Mobilne usługi pielęgniarskie są doskonałym wyborem dla osób schorowanych oraz ich rodzin – które nie mają możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb, a jednocześnie nie chcą przebywać w Domu Opieki. Co więcej, wszelkie zabiegi pielęgnacyjne i lecznicze realizowane w domu Pacjenta są znacznie mniej stresujące i obciążające fizycznie – niż wizyty w przychodni, czy też w szpitalu. Nie możemy zapomnieć o kolejnym istotnym aspekcie, czyli dostępie do specjalistycznego sprzętu oraz o posiadanych umiejętnościach. Pielęgniarka doskonale zna zasady przeprowadzania poszczególnych zabiegów, a jednocześnie dysponuje sprawdzonym, regularnie kontrolowanym sprzętem medycznym.


Kompleksowa opieka pielęgniarska w zasięgu Twoich rąk