Jak zadbać o leżącą osobę w domu?

Opieka nad osobą leżącą w domu jest nie tylko wyrazem troski i miłości bliskich, ale również obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności za zdrowie osób, które ze względu na chorobę czy niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Pomoc osobie leżącej to wsparcie zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej, jak i fizycznej. Jak można pomóc takiej osobie? Czy warto skorzystać ze wsparcia mobilnej pielęgniarki? Zapraszamy do lektury.

Kim jest mobilna pielęgniarka i dlaczego warto korzystać z jej usług?

Jednym z rozwiązań, które pozwalają na zapewnienie wszechstronnej opieki nad osobą leżącą w domu, są usługi mobilnej pielęgniarki. Mobilna pielęgniarka to wykwalifikowana osoba, która przemieszcza się do pacjenta, aby dostarczyć mu potrzebną opiekę. Dzięki temu osoba leżąca może pozostać we własnym otoczeniu, co jest szczególnie istotne dla jej samopoczucia oraz poczucia bezpieczeństwa. Usługi mobilnej pielęgniarki dostosowane są do indywidualnych potrzeb pacjenta, a zakres ich świadczenia obejmuje szeroki wachlarz działań, które wspierają zarówno zdrowie, jak i codzienne funkcjonowanie osoby leżącej.

Jakie kompetencje ma mobilna pielęgniarka?

Mobilna pielęgniarka posiada wiele kompetencji oraz umiejętności, które pozwalają na świadczenie profesjonalnej opieki nad osobą leżącą. Do najważniejszych z nich należy umiejętność zakładania i pielęgnacji sondy, stomii czy cewnika. Ponadto mobilna pielęgniarka może wykonywać lewatywy czy podawać wlewy dożylnie, co znacznie wspomaga leczenie oraz poprawia stan zdrowia pacjenta. Ważnym aspektem pracy mobilnej pielęgniarki jest także pielęgnowanie ran, odleżyn czy owrzodzeń, które stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób leżących. Mobilna pielęgniarka kontroluje i monitoruje również podstawowe parametry życiowe pacjenta, takie jak ciśnienie, tętno czy temperatura, oraz udziela pomocy w zaspokajaniu jego podstawowych potrzeb fizjologicznych.