Jakie uprawnienia mają dyplomowane pielęgniarki?

Pielęgniarka jest pracownikiem służby zdrowia, a w zakres jej kompetencji wchodzi opieka nad pacjentami i udzielanie im niezbędnej pomocy. Zawód pielęgniarki wymaga nie tylko odpowiednich predyspozycji, ale też ukończenia odpowiednich studiów i zajęć praktycznych. Z poniższego wpisu dowiesz się, co wchodzi w zakres kompetencji dyplomowanej pielęgniarki i jak można nią zostać. Zapraszamy do lektury.

Jaki jest zakres uprawnień dyplomowanej pielęgniarki?

Pielęgniarka to odpowiedzialny zawód, który wymaga szerokiej wiedzy medycznej, ale też chęci niesienia pomocy. Dyplomowana pielęgniarka ma uprawnienia w zakresie udzielania pomocy i zapewniania opieki osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym oraz osobom cierpiącym na przewlekłe schorzenia. Ponadto dyplomowana pielęgniarka ma kompetencje w zakresie:

  • kontrolowania podstawowych funkcji życiowych,
  • pielęgnowania ran i odleżyn,
  • podawania wlewów dożylnych,
  • wykonywania badań morfologicznych,
  • wykonywania lewatyw,
  • zakładania i pielęgnacji sondy, stomii i cewnika.

Co więcej, dyplomowana pielęgniarka może też świadczyć usługi mobilne, które są skierowane do osób chorych oraz ich rodzin. Dysponuje ona specjalistycznym sprzętem i może wykonywać różnorodne zabiegi również w domu pacjenta.

Kto i kiedy może zostać dyplomowaną pielęgniarką?

Do uzyskania tytułu dyplomowanej pielęgniarki konieczne jest ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo oraz odbycie zajęć praktycznych. Co więcej, zawód pielęgniarki mogą wykonywać wyłącznie osoby, które mają prawo wykonywania zawodu wydane przez właściwą radę pielęgniarek i położnych. Co ciekawe, dyplomowana pielęgniarka może również podejmować pracę w swoim zawodzie w innych krajach Unii Europejskiej.